fbpx

Novinky v stravných lístkoch

10. novembra 2017
DOXX - Stravné lístky
2 102

Pre zamestnancov môžeme objednávať nielen papierové, ale aj elektronické stravné lístky. Šetria čas s počítaním a netreba ich mať v trezore. Nabíjajú sa podľa zadania zamestnávateľa priamo na stravovaciu kartu. Tú nosí zamestnanec so sebou. Pri platení za obed použije kartu jednoducho, priloží ju k platobnému terminálu. Za obed tak zaplatí presnú sumu, bez doplatkov s drobnými mincami. Platenie stravovacou kartou je čoraz používanejšie.

Dobrým tipom je inovácia vo forme prvej Stravovacej karty v mobile. Pri platení za obed stravnými lístkami stačí k POS terminálu priložiť mobil. Táto novinka, aplikácia Stravovacia karta v mobile, to umožňuje. Je bezplatne dostupná v Google Play. Po jej stiahnutí a aktivácii sa mobil stáva virtuálnou stravovacou kartou. Aplikáciu Stravovacia karta v mobile je možné nahrať do ľubovoľného počtu mobilov, aby bola vždy poruke, či už v súkromnom, alebo služobnom telefóne.

Zamestnanci získavajú spolu so stravovacou kartou množstvo výhod. Každý jej držiteľ má k dispozícii tzv. účet držiteľa karty. Získa ho po prihlásení sa na webe www.doxxlistky.sk, a to zadaním čísla stravovacej karty a PIN čísla. V uvedenom online účte držiteľa si zamestnanec môže pozrieť svoje transakcie, svoj zostatok na karte, zmeniť PIN, zablokovať kartu. Medzi dôležité výhody patrí super vec, zadanie e-mailu na zasielanie notifi kácií o pohyboch na stravovacej karte.

Keďže na obed chodia zamestnanci radi v skupinkách, ďalší tip je možnosť presúvať elektronické stravné lístky medzi stravovacími kartami. Ide o bezplatnú službu, kedy je možné niekoľkými klikmi poslať elektronické stravné lístky na ľubovoľnú stravovaciu kartu zadaním jej čísla.

Samotné nabíjanie elektronických stravných lístkov prebieha jednoducho, online v Zákazníckej zóne. „Klienti aj reštaurácie si pomaly zvykajú na elektronické stravné lístky a ich nosič, stravovaciu kartu. Z našich prieskumov vyplýva, že klienti, teda zamestnávatelia, vnímajú inovácie našej spoločnosti pozitívne, pretože im zjednodušujú prácu,“ uvádza Marcela Šuštiaková, marketingová riaditeľka spoločnosti DOXX – Stravné lístky. „Vývoju aplikácií súvisiacich so stravovacími kartami a s elektronickými stravnými lístkami venuje naša spoločnosť enormné úsilie a investície. Treba však zdôrazniť, že veľké fi nančné prostriedky vyžaduje aj informovanie a vzdelávanie klientov, reštaurácií a samotných stravníkov. Sme hrdí na to, že naša spoločnosť prináša neustále šikovné riešenia, ktoré pomáhajú fi rmám. Ako prví sme zaviedli aplikáciu Stravovacia kartu v mobile.“

doxx HN Karta v mobile2 300x212 - Novinky v stravných lístkoch

00421415005278
Objednávanie a infoservis
Call Now Button