Aktuality

Nový riaditeľ spoločnosti DOXX – Stravné lístky

DOXX – Stravné lístky bude od novembra 2016 riadiť nový riaditeľ spoločnosti, Bystrík Mucha. Svoje profesionálne skúsenosti v riadení získal najmä počas 15-ročného pôsobenia v bankovníctve, a to najmä v aktívnej tvorbe a implementácii projektu zavedenia efektívnej obchodnej siete banky, v produktovom, v procesnom managemente, a taktiež v riadení x-sellových projektov. Ostatných viac ako desať rokov viedol vlastnú spoločnosť v oblasti poradenstva a consultingu, s kľúčovým zameraním na strategické riadenie firiem, projektové riadenie a manažment financií.

Do spoločnosti DOXX – Stravné lístky prichádza Bystrík Mucha zúročiť dlhoročné manažérske skúsenosti s cieľom skvalitniť riadiace procesy spoločnosti, predovšetkým v rýchlej implementácii nových kľúčových produktov a služieb v oblasti ich elektronizácie.

riaditel - Nový riaditeľ spoločnosti DOXX - Stravné lístky