fbpx

Od 1. januára 2023 vyššia hodnota stravného

7. decembra 2022
DOXX - Stravné lístky
64 909

Očakávané zvyšovanie cestovných náhrad, a s tým súvisiaceho stravného, je tu. Od 1. januára 2023 vstupuje do platnosti Opatrenie MPSVR SR, ktorým sa zvyšuje maximálna (daňovo zvýhodnená) hodnota straveniek na 6,80 €, pôvodne 6,40 €. K zvyšovaniu dochádza z dôvodu rastúcich cien potravín a nealkoholických nápojov.

Nové hodnoty straveniek

  • Maximálna (daňovo zvýhodnená) hodnota je 6,80 € (doteraz 6,40 €).
  • Minimálna hodnota stravných lístkov (papierových aj elektronických) je 5,10 € (doteraz 4,80 €).
  • Odpočítateľnú položku daňového základu tvorí 55 % z nominálnej hodnoty stravného lístka.

Zvýšenie cestovných nákladov zamestnávateľom

Cestovné náhrady (diéty) pri služobných cestách sa navyšujú v závislosti od dĺžky času strávenom na cestách. V prípade pracovnej cesty, ktorá trvá od 5 hodín – 12 hodín platí suma 6,80 €, pôvodne 6,40 €, v prípade trvania pracovnej cesty od 12 hodín – 18 hodín sa suma zvyšuje z 9,60 € na 10,10 €. Finančný nárok pri pracovnej ceste trvajúcej nad 18 hodín je zvýšený z 14,50 € na 15,30 €.

 

Nakoľko zvýšená hodnota stravného lístka patrí zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom je zverejnené v Zbierke zákonov SR – čiže od 1. 1. 2023, odporúčame objednávať stravné lístky pred začiatkom mesiaca.

eStravenky | Karta DOXX | Online zmluva

00421415005278
Objednávanie a infoservis
Call Now Button