fbpx

Aktuálna správa: Stravné sa bude opäť zvyšovať

6. októbra 2022
DOXX - Stravné lístky
2 087

V najbližších mesiacoch môžeme opäť očakávať navyšovanie cestovných náhrad, čo znamená aj zvyšovanie stravného pre zamestnancov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny z dôvodu rastúcich cien potravín a nealkoholických nápojov v reštauráciach zvýši minimálnu hodnotu stravného lístka.

Nové minimálne hodnoty straveniek

  • Maximálna (daňovo zvýhodnená) hodnota bude 6,80 € (doteraz bolo 6,40 €).
  • Minimálna hodnota stravných lístkov (papierových aj elektronických) bude 5,10 € (doteraz bolo 4,80 €).
  • Odpočítateľnú položku daňového základu tvorí 55 % z nominálnej hodnoty stravného lístka.

Zvýšenie cestovných nákladov zamestnávateľom

Cestovné náhrady (diéty) pri služobných cestách sa navyšujú v závislosti od dĺžky času strávenom na cestách. V prípade pracovnej cesty, ktorá trvá od 5 hodín – 12 hodín bude suma 6,80 €, pôvodne 6,40 €, v prípade trvania pracovnej cesty od 12 hodín – 18 hodín sa suma navýši z 9,60 € na 10,10 €. Finančný nárok pri pracovnej ceste trvajúcej nad 18 hodín sa bude zvyšovať z 14,50 € na 15,30 €.

Posledná úprava opaterením MPSVR SR o sumách stravného nadobudla účinnosť 01.09.2022. Nakoľko zvýšená hodnota stravného lístka patrí zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom je zverejnené v Zbierke zákonov SR, odporúčame objednávať stravné lístky pred začiatkom mesiaca.

Karta DOXX | Online zmluva | Dobrý program | Nabiť kartu

00421415005278
Objednávanie a infoservis
Call Now Button