Tlačové správy

Športové poukazy schválené

19. septembra 2019
Marketing
374

 

Na 49. schôdzi Národnej rady SR dňa 18. 9. 2019 boli prijaté prijaté športové poukazy. Ide o dobrovoľný, daňovo zvýhodnený zamestnanecký benefit, ktorý je možný poskytovať zamestnancom na podporu športovej činnosti dieťaťa.Príspevok na športovú činnosť dieťaťa bude v zmysle zákona možné využiť od 1. januára 2020 .

Zdroj: www.nrsr.sk

Športové poukazy schválené

 

Staršie články k téme Športové poukazy:

30. 04. 2019 – Avízo k športovým poukazom

 

Kategórie