Tlačové správy

Športové poukazy schválené

26. júna 2019
Marketing
138

 

Parlament na svojej 46. schôdzi dňa 25. 6. 2019 schválil športové poukazy. Ide o dobrovoľný zamestnanecký benefit, ktorý je možný poskytovať zamestnancom na podporu športovej činnosti jeho dieťaťa. Ak spĺňajú zákonom stanovené podmienky, tak od 1. januára 2020 bude tento príspevok daňovo zvýhodnený.

Zdroj: www.nrsr.sk

Športové poukazy schválené

 

Staršie články k téme Športové poukazy:

30. 04. 2019 – Avízo k športovým poukazom

 

Kategórie