fbpx

Zmeny stravovania zamestnancov inak

10. augusta 2017
DOXX - Stravné lístky
2 085

Pri prijímaní rozhodnutí si ako manažéri myslíme, že bude lepšie. Niekedy však skomplikujeme pracovný život svojim zamestnancom aj naoko banálnou zmenou. V jednej strednej firme urobili zmenu stravovania zamestnancov. Došlo k „zjednodušeniu“, keď stravné poukážky zmenili na dovoz stravy.

Stravovanie zamestnancov dovezenou stravou prinieslo viacero zmien, najvýznamnejšou bol fakt, že zamestnanci v teréne sa nenaobedovali a druhou, dôležitou, bola vizuálna nekvalita jedla. Zamestnanci zrazu pochopili význam stravných poukážok, ich univerzálnosť a jednoduchosť. Stravné lístky chceli po pár dňoch dovezenej stravy zamestnanci späť, a to aj kvôli tomu, že si sami vyberú, kde a čo na obed zjedia. Samozrejme, že peniazmi sa platiť dá za obedové menu tiež, ale peniaze pre zamestnancov je vždy forma, ktorá je zdanená.

Vyskúšali stravovacie karty

Personalistka neváhala. Objednala stravovacie karty, prišli do dvoch dní. Zároveň ich nabila online, vložením excelového zoznamu zo mzdového softvéru priamo na web dodávateľa stravných lístkov. Okrem karty začali zamestnanci využívať úplne jednoduchú aplikáciu – Stravovaciu kartu v mobile. Pri platení za obed stravnými lístkami stačí k POS terminálu priložiť mobil. Aplikácia Stravovacia karta v mobile to umožňuje. Aplikácia k Stravovacej karte je bezplatne dostupná v Google Play. Mobil sa tak stáva virtuálnou stravovacou kartou. Aplikáciu Stravovacej karty v mobile je možné nahrať do ľubovoľného počtu mobilov, aby bola vždy po ruke. Či už v súkromnom alebo služobnom telefóne.

DOXX stravovacia karta 300x267 - Zmeny stravovania zamestnancov inak

Ako funguje stravovacia karta

Stravovacou kartou fyzickou alebo kartou v mobile zaplatíme za jedlo v reštauračných a stravovacích zariadeniach a za nákup potravín v obchodných sieťach a prevádzkach. Minimálna suma transakcie je 3,38 €, v zmysle zákonom stanovenej hodnoty pre stravné lístky. Horná hranica platby je obmedzená iba zostatkom na karte. Informáciu o zostatku na stravovacej karte nájdeme po zrealizovanej platbe na každom bločku z POS terminálu, alebo si ho jednoducho zistíme na webe, v aplikácii alebo v e-maile.

 

Výhody pre zamestnávateľa

Najväčšou výhodou modernizácie stravných lístkov smerom ku kartám je pre firmy zjednodušenie. Elektronické lístky sa dobíjajú online, a to okamžite a priamo na stravovaciu kartu. Netreba ich ani uskladňovať, ani počítať a prácne rozdávať zamestnancom na podpis. Každá len trochu väčšia firma to ocení. „Viac ako 69 % našich klientov uviedlo, že celkovú jednoduchosť objednávania stravných lístkov považujú za najdôležitejší parameter kvality našich služieb. Zároveň sú ochotní platiť za naše inovatívne zlepšenia, ktoré neustále klientom prinášame,“ dopĺňa Marcela Šuštiaková, marketingová riaditeľka DOXX – Stravné lístky. Zamestnávateľ má možnosť využiť stravovaciu kartu aj ako dochádzkovú kartu na zaznamenávanie dochádzky zamestnanca.

 

00421415005278
Objednávanie a infoservis
Call Now Button