fbpx
Zavolajte nám 00421415005278 Online Chat Rýchla objednávka

Filozofia

Našim hlavným cieľom je poskytovať vysokú kvalitu služieb a zabezpečovať komfort všetkým zákazníkom.

filozofia - Filozofia

Misia

Sme flexibilná firma reagujúca na požiadavky a potreby zákazníkov. Neustále sa snažíme zlepšovať kvalitu ponúkaných služieb modernizovaním našich informačných systémov, technického vybavenia, vzdelávaním zamestnancov a zvyšovaním úrovne komunikácie.

Vízia

Patriť medzi lídrov na slovenskom trhu poskytovateľov zákonného stravovania zamestnancov formou stravných lístkov.

Kvalita

Základom zavedeného systému manažérstva kvality je uspokojovanie požiadaviek zákazníkov a neustále zvyšovanie efektívnosti všetkých procesov v súlade s medzinárodnou normou STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008. Dôsledná aplikácia a využívanie tohto systému na každom stupni riadenia, s aktívnym zapojením všetkých zamestnancov. Pre úspešné naplnenie tohto cieľa si stanovujeme adekvátne podmienky vzdelávania, školiaceho a tréningového procesu zamestnancov, systému vzájomnej výmeny informácií a odborných skúseností.

Certifikát STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008.

00421415005278
Objednávanie a infoservis
Call Now Button