fbpx

Dochádzkový systém

Využívajte multifunkčné fšekarty aj na evidenciu dochádzky a nastavte si jej spracovanie podľa vlastných potrieb. Vďaka unikátnemu prepojeniu fšekariet so systémom Humanet máte všetky zamestnanecké benefity vrátane dochádzky na jednom mieste.

doxx fpoho karta janka - Dochádzkový systém

Prepojenie fšekariet so systémom Humanet

V spolupráci so spoločnosťou HOUR prinášame automatizované riešenie dochádzky, vďaka ktorému ušetríte čas a znížite chybovosť v evidencii zamestnancov. Prepojenie multifunkčných fšekariet s online ekonomickým systémom Humanet poskytuje pohodlné a efektívne spracovanie bežnej HR agendy. Navyše je to veľmi jednoduchý spôsob, ako sprístupniť informácie o dochádzke svojim zamestnancom.

Praktické výhody pre zamestnávateľa

Ekonomický systém Humanet predstavuje modernú a bezpečnú online alternatívu pre plánovanie a spracovanie dochádzky. Využitím multifunkčných fšekariet na online zaznamenávanie dochádzky priamo do Humanetu tiež ušetríte náklady na dochádzkové karty od iných dodávateľov. Všetky elektronické benefity (gastrolístky, pitný režim, Daršeky, Rekre poukazy) tak máte spolu s evidenciou dochádzky zastrešené na jednom nosiči.

Bezpečná dochádzková fšekarta na online evidenciu

Úspora nákladov – zamestnanecké benefity aj dochádzka s 1 kartou

Garancia včasného zapracovania legislatívnych zmien

Údaje v bezpečnom cloud prostredí, kedykoľvek dostupné podľa potreby

Užitočné výhody pre zamestnanca

Svoju skvelú multifunkčnú fšekartu vyžijete aj na ďalší benefit, akým je práve dochádzka. Príchody a odchody si „blinkáte“ pohodlne priamo kartou, a na webe Humanet si zase kedykoľvek skontrolujete svoju evidenciu či zadáte priepustky. Jednoduché, praktické a ekologické.

Zaznamenávanie dochádzky priamo fšekartou

Elektronické žiadanky – dovolenka, lekár, služobná cesta, home-office

Prehľad dochádzky kedykoľvek cez web Humanet

Ku fšekarte automaticky aj ďalšie výhody – napr. Zľavový svet

 Dochádzkový systém Humanet ponúka široké možnosti

Nastavenie podľa potrieb

Možnosti časových korekcií/zaokrúhľovaní príchodov a odchodov z práce podľa politiky spoločnosti, široké spektrum nastavenia výpočtov nad dochádzkovými dátami, definovanie nadriadenosti a podriadenosti, viacúrovňový schvaľovací proces a mnohé ďalšie.

Prehľady v reálnom čase

Prehľad aktuálne prítomných/neprítomných zamestnancov na pracovisku, dochádzkových záznamov zamestnancov organizácie, sumárnych položiek za definovateľné obdobia (deň, týždeň, mesiac, rok, vybrané obdobie).

Zostavy a exporty

Mesačný protokol vyhodnotenej dochádzky, zostava na sledovanie dodržiavania nepretržitého odpočinku zamestnancov, zostava na stanovenie nároku na rekondičný pobyt, nadčasovej práce, zostava porovnávajúca plán dochádzky, nasnímaných transakcií a skutočne vyhodnotenej dochádzky zamestnancov, harmonogramy pracovných kalendárov, export zobrazených údajov všetkých evidencií do MS Excel.

Automatická synchronizácia

Automatická synchronizácia osobných údajov s modulom personálne údaje, import žiadaniek z modulu schvaľovanie neprítomnosti.

Hromadné funkcie

Hromadné plánovanie pohotovostí zamestnancov po strediskách, prípadne za celú organizáciu, hromadné plánovanie a schvaľovanie dochádzky a podobne.

Riešenie v spolupráci so spoločnosťou HOUR

Softvérová spoločnosť HOUR, spol. s r.o. vyvíja, implementuje a zabezpečuje aktívnu podporu pre vlastné riešenia z oblasti riadenia ľudských zdrojov – miezd, personalistiky, účtovníctva a dochádzky. Už od roku 1993 pomáhajú firmám poskytovaním inovatívnych, komplexných a spoľahlivých riešení viesť podnikovú agendu efektívne, jednoducho a s prehľadom. Spoľahlivý systém s profesionálnou podporou spracováva dochádzku viac ako 120 000 zamestnancom z malých i veľkých firiem.

Kontaktný formulár

    00421415005278
    Objednávanie a infoservis
    Call Now Button