FAQ – Často kladené otázky

Máte nejakú otázku? Skúste si najskôr pozrieť odpovede na najčastejšie kladené otázky našich zákazníkov - zamestnávateľov, prevádzok aj užívateľov.

Koľko prispieva na stravné zamestnanec a koľko zamestnávateľ ?

Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na stravovanie minimálne 55 % hodnoty stravného lístka. Maximálna suma, ktorú si môže zamestnávateľ započítať do daňovo uznateľných nákladov za stravné zamestnanca, je vždy podľa aktuálne platnej vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Aká je minimálna a maximálna výška stravných lístkov?

Od 1. júla 2019 je minimálna výška stravného lístka 3,83 € a maximálna (daňovo zvýhodnená) hodnota je 5,10 €. Každá firma môže do daňovo uznaných nákladov použiť 55% z maximálne hodnoty 5,10 € (teda 2,81 €), a to bez ohľadu na nominálnu hodnotu gastrolístkov, ktoré zamestnancom nakupuje. Živnostníci (SZČO) aj FO – podnikatelia si do daňovo uznaných nákladov môžu započítať výdavky na stravovanie vo výške 100 % z hodnoty 5,10 € za každý odpracovaný deň (vrátane odpracovaných víkendov a sviatkov).

Musím dať zamestnancom stravné lístky?

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom stravovanie podľa  §152 Zákonníka práce. Stravné lístky sú obľúbenou formou zabezpečenia zákonného stravovania zo strany zamestnávateľov, prinášajú daňové úľavy a úsporu nákladov, ktoré by inak vynaložili na prevádzku závodnej kuchyne. Zamestnancom zvyšujú životnú úroveň, zlepšujú pracovné vzťahy a efektivitu práce, vďaka výberu jedla podľa vlastného výberu a vo svojej obľúbenej prevádzke.

Dávajú sa gastro lístky aj za odpracovaný čas cez víkend?

Zamestnanec má nárok na stravné lístky podľa odpracovaných dní a hodín, takže aj pri práci cez víkend má nárok na stravné podľa práce odpracovanej z domu.

Môžem nakúpiť stravné lístky aj spätne za minulý mesiac?

Objednávanie stravných lístkov za spätné obdobie môže realizovať každý zamestnávateľ, ktorý nie je SZČO / FO – podnikateľ.

Dajú sa cestovné náhrady vyplatiť v stravenkách?

Nie, takéta forma vyplatenia nie je možná.

Aký je rozdiel medzi papierovými a elektronickými stravnými lístkami?

Nosičom papierových stravných lístkov je „poukážka“ s nominálnou hodnotou a s množstvom ochranných prvkov. Pri e-stravných lístkoch je ich nosičom stravovacia karta, s bezpečnostnými prvkami ako klasická banková platobní karta.

Zmenili sa údaje mojej firmy/živnosti, ako vám nahlásim ich zmenu?

Zmenu je možné nahlásiť emailom na adresu infoservis@doxx.sk alebo telefonicky na bezplatné číslo Infoservisu 0800 166 556.

Zaujali ma vaše produkty a služby, ako sa môžem stať vašim klientom?

Rady našich spokojných klientov môžte rozšíriť pohodlne online registráciou v Zákazníckej zóne, na pobočke v krajských mestách alebo prostredníctvom obchodných zástupov. Môžte využiť aj náš Infoservis 0800 166 556, kde vám poskytnú potrebné informácie a zodpovedia otázky týkajúce sa zazmluvnenia.

Môžem za stravné lístky nakúpiť aj niečo iné ako potraviny?

Stravné lístky (papierové i elektronické) majú účelové použite a sú určené výlučne na úhradu ceny alebo jej časti za tovar potravinového charakteru či vhodného nealkoholického nápoja.

Ako zistím, kde platia DOXX stravenky a darčekové poukážky?

Na webovej stránke je k dispozícii vyhľadávač akceptačných miest. Je možné vyhľadať konkrétne akceptačné miesto ak poznáte jej názov, alebo môžete použiť vyhľadávanie podľa okresu či podľa produktu. Svoje akceptačné miesto si viete nájsť priamo v mapovom alebo v zoznamovom prehľade.

Mám doma staré neplatné gastrolístky, čo s nimi?

Výmena stravných lístkov, ktorým skončila platnosť, je možná iba prostredníctvom vášho zamestnávateľa, ktorý vám stravenky vydal. Takáto výmena je možná iba jeden mesiac po skončení ich platnosti.

Vaše stravné lístky a stravovacie karty neberú v mojej obľúbenej reštaurácii, pomôžete mi?

Pošlite nám cez kontaktný formulár svoj tip na prevádzku alebo nám napíšte na infoservis@doxx.sk. Následne prevádzku oslovíme a ponúkneme jej možnosť byť súčasťou našej akceptačnej siete.

Ako zistím zostatok na svojej stravovacej karte DOXX?

Pohodlne z e-mailovej notifikácie o transakcii (ak máte nastavenú túto bezplatnú službu), z bločku po platbe kartou alebo kedykoľvek prostredníctvom svojho bezplatného účtu v Zákazníckej zóne, či v Android aplikácii Stravovacia karta v mobile.

Ako mám postupovať pri strate stravovacej karty?

Pri strate alebo krádeži kartu jednoducho zablokujete prostredníctvom svojho bezplatného účtu v online Zákazníckej zóne alebo telefonicky cez Infoservis 0800 166 556. Pre tento účel odporúčame uchovávať na bezpečnom mieste číslo svojej stravovacej karty. Po blokácii karty požiadajte svojho zamestnávateľa o vydanie novej karty a zostatok z pôvodnej karty si prenesiete na kartu novú.

Môžem vyberať stravovacou kartou hotovosť z bankomatu?

Stravovacia karta je určená výlučne na platby na POS termináloch alebo online platby cez DOXX platobnú bránu, nie je možné použiť ju na výber hotovosti z bankomatu.

Poradíte mi, aký je kontakt na Finančnú správu?

Na stránke https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt  si vyberte spôsob komunikácie, aký vám vyhovuje. Infolinka je 048/43 17 222 a poštová adresa: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, Banská Bystrica 974 01.

Mám stravovaciu kartu a chcem platiť mobilom, čo musím pre to urobiť?

Aplikácia Stravovacia karta v mobile je určená pre Android telefóny s NFC technológiou. Mobil predstavuje dvojča fyzickej stravovacej karty, čo znamená, že je možné platiť oboma nosičmi. Po inštalácii je aplikácia okamžite aktívna, na platenie za obed stačí priložiť odblokovaný mobil k POS terminálu .

Máte príklad, ako zúčtovať dobropis za vrátené gastro lístky?

DokladÚčtovný prípad – príkladSumaMDAD
PFADobropis prijatý za nákup stravných lístkov:

a) Hodnota stravných lístkov 100ks x 4,80 €

Stravné lístky nepodliehajú DPH, preto sa o DPH neúčtuje.

– 480,- €213321

Ako dať do nákladov a ako zaúčtovať stravné lístky?

DokladÚčtovný prípad – príkladSumaMDAD
PFAFaktúra prijatá za nákup stravných lístkov:

a) Hodnota stravných lístkov 100 ks x 4,80 €
b) Dohodnutá zmluvná odmena pre poskytovateľa
c) DPH 20 % (k odmene)

 

480,- €
10,- €
2,- €

 

213
518
343

 

321
321
321

VBUÚhrada faktúry z bankového účtu492,- €321221
IDVyúčtovanie stravných lístkov: 64 ks

a) Daňový náklad zamestnávateľa 55 %
b) Príspevok zo sociálneho fondu 1 %
c) Pohľadávka voči zamestnancom 44 %

 

168,96,- €
3,07,- €
135,17,- €

 

527
472
335

 

213
213
213

IDZrážka časti stravných lístkov zo miezd zamestnancov (54 ks)114,05,- €331335
PPDÚhrada časti stravných lístkov v hotovosti zamestnancom (10 ks)21,12,- €211335

Ako zaúčtovať benefitné darčekové poukážky?

DokladÚčtovný prípadMDAD
PFAFaktúra prijatá za nákup darčekových poukážok:

a) Hodnota poukážok
b) Poplatok
c) DPH

 

213
518
343

 

321
321
321

VBU

 

VPD

Úhrada faktúry z bankového účtu

alebo

Úhrada faktúry v hotovosti

321

 

321

221

 

211

IDPoskytnutie poukážok zo sociálneho fondu

alebo

Darovanie poukážok

472

 

543

213

 

213

Ako zabezpečiť pitný režim pre ľudí pracujúcich v teréne, kde nie sú dostupné zdroje pitnej vody?

Zamestnávatelia, ktorí majú zamestnancov pracujúcich v teréne, radi využívajú formu nápojových poukážok na naplnenie zákonnej povinnosti – zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia. Nápojové poukážky sú rovnaké ceniny ako stravné lístky, akurát s nižšou nominálnou hodnotou od 0,40 € do 1 €. Dajú sa pohodlne a rýchlo zabezpečiť, pre veľké i malé firmy. Zamestnanci ich využijú na kúpu nealkoholických nápojov, ktoré si potom vezmú zo sebou do terénu.

Prečo je pri kúpe lístkov doklad „Príjmový doklad za hotové“?

Príjmový doklad za hotové je riadny účtovný doklad k nákupu stravných lístkov, nevydávame pokladničný doklad z kasy. Je to štandardná vec.

Ako motivovať a oceniť zamestnancov?

Najjednoduchším riešením sú benefitné darčekové poukážky DOXX Plus. Hlavnou výhodou je, že zamestnanec dostáva takúto hmotnú odmenu osobne, uvedomuje si ju. Následne pri platení poukážkami si opätovne moment odmeny pripomína. Darčekové poukážky sú univerzálne na použitie v takmer 7 000 prevádzkach a nie je potrebné rozhodovať o kategórii, ktorou by sme zamestancov najviac potešili (cestovanie, wellness, vzdelávanie). Navyše je možné nakúpiť ich aj zo sociálneho fondu.

Ako zaúčtovať rekreačné poukazy?

DokladÚčtovný prípad – príkladSumaMDAD
PFAFaktúra prijatá za rekreačné poukazy:

a) Hodnota rekreačných poukazov 10 ks x 500 €
b) Dohodnutá zmluvná odmena pre poskytovateľa
c) Elektronické rekre karty 10 ks x 5 €
d) DPH 20 % (k odmene a kartám)

 

5 000,- €
10,- €
50,- €
12,- €

 

213
518
518
343

 

321
321
321
321

VBUÚhrada faktúry z bankového účtu 5 072,- €321221
IDVyúčtovanie rekreačných poukazov: 10 ks

a) Daňový náklad zamestnávateľa 55 %
b) Príspevok zo sociálneho fondu 2 %
c) Pohľadávka voči zamestnancom 43 %

 

2 750,- €
100,- €
2 150,- €

 

527
472
335

 

213
213
213

IDZrážka pohľadávky voči zamestnancom zo miezd (7 ks)1 505,- €331335
PPDÚhrada časti pohľadávky voči zamestnancom v hotovosti (2 ks)430,- €211335
BUÚhrada časti pohľadávky voči zamestnancom bankovým prevodom (1 ks)215,- €221335

Dokumenty na stiahnutie

Zoznamy prevádzok
Emisie produktov
Formuláre
Súťaže
Návody
Ekologické letáky
Certifikáty