Prevádzky

Sme spoľahlivým partnerom pre všetky prevádzky - reštaurácie, obchody a siete, ubytovacie zaradenia. Zazmluvnite sa pohodlne online.

null
Akceptovanie stravovacích kariet vám šetrí čas pri uzávierkach
null
Stravné lístky stabilne ako najobľúbenejší zamestnanecký benefit
null
Univerzálne použitie darčekových poukážok = jeden druh akceptačnej nálepky
null
Zvyšuje sa počet zákazníkov platiacich stravovacou kartou
null
Milióny stravných lístkov a darčekových poukážok v obehu = vysoká kúpna sila
null
Vďaka rekreačným poukazom zvýšený dopyt po ubytovacích balíkoch

Produkty a ich výhody

 

Naše produkty denne používajú tisíce ľudí, ktorí potrebujú svoje lístky a poukážky niekde minúť. Využite tento potenciál a akceptujte u vás stravovacie karty, darčekové poukážky, klasické gastro lístky a ako novinku aj rekreačné poukazy.

Rekreačné poukazy | DOXX - Stravné lístky
Stravné lístky | DOXX - Stravné lístky
Stravovacia karta | DOXX - Stravné lístky
Benefitné darčekové poukážky | DOXX - Stravné lístky
Nápojové poukážky a pitný režim | DOXX - Stravné lístky

Preplatenie produktov

Pri podpise Zmluvy o poskytovaní stravovania pri akceptovaní ESL si vyberte spôsob preplatenia,  a to buď automatický, alebo manuálny. Suma preplatených elektronických stravných lístkov (ESL) bude pripísaná na účet prevádzky nasledujúci pracovný deň.

 

Automatický výkup ESL

V prípade automatického preplatenia si určíte, ako často sa vám bude tržba z e-Stravných lístkov pripisovať na váš bankový účet, pričom minimálna frekvencia je 10 kalendárnych dní. Preplatenie prebieha úplne automaticky, bez potreby osobitnej žiadosti či prihlasovania sa do Zákazníckej zóny.

Prvotné nastavenie automatického výkupu zabezpečíme za vás. Frekvenciu si môžete kedykoľvek zmeniť cez svoje konto v Zákazníckej zóne.

 

Automatické preplatenie Štandard

Ak preferujete výkup 1 x mesačne ku konkrétnemu dátumu, potom si vyberte tento najpoužívanejší spôsob výkupu.

 

Automatické preplatenie Extra

Pri tomto spôsobe si zvolíte vlastnú frekvenciu preplácania, minimálne 10 kalendárnych dní.

 

 

Manuálna žiadosť o preplatenie ESL

Manuálne preplatenie ESL prebieha jednorazovo, po prihlásení do Zákazníckej zóny a zvolením príslušného tlačidla v menu Výkupy. Minimálna frekvencia je 10 kalendárnych dní.

Prevod na bankový účet

1. Papierové stravné lístky DOXX uplatnené vo vašej prevádzke spočítajte a vypíšte súpisku.
2. Lístky so súpiskou doručte osobne, poštou či kuriérom na adresu: DOXX – Stravné lístky, Výkupy, Kálov 356, 010 01 Žilina.
3. Po prijatí a kontrole lístkov a súpisky prevedieme finančné prostriedky na bankový účet prevádzky.
4. Následne na vašu adresu zašleme daňové doklady.

 

Vyplatenie v hotovosti – Bratislava, Žilina

1. Aspoň 1 pracovný deň pred plánovaným odovzdaním lístkov nahláste do 12.00 hod. na pobočke Bratislave alebo Žilina avízo – teda názov a IČO firmy, meno poverenej osoby a celkovú hodnotu lístkov, ktoré chcete vymeniť za hotovosť.
2. Výška jednorazového preplatenia lístkov a poukážok je maximálne 1.500 EUR.
3. Pre identifikáciu si so sebou prineste aj pečiatku firmy a preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).
4. Naši zamestnanci prepočítajú stravné lístky, skontrolujú vaše doklady, vyplatia vám finančnú hotovosť a odovzdajú daňové doklady.

 

Odovzdanie v sieti METRO

1. Stravné lístky odovzdajte na Pulte služieb zákazníkom v predajni METRO na Slovensku a podpíšte odovzdávací protokol.
2. METRO nám lístky doručí.
3. Všetky stravné lístky skontrolujeme a informujeme METRO o výške peňažnej sumy, ktorú môžete využiť na nákupy vo všetkých METRO prevádzkach.
4. Do 7 pracovných dní od odovzdania lístkov môžete túto peňažnú sumu využiť na nákup v ktorejkoľvek prevádzke METRO na Slovensku.

Prevod na bankový účet

1. Benefitné darčekové poukážky DOXX Plus uplatnené vo vašej prevádzke spočítajte a vypíšte súpisku.
2. Poukážky so súpiskou doručte osobne, poštou či kuriérom na adresu: DOXX – Stravné lístky, Výkupy, Kálov 356, 010 01 Žilina.
3. Po prijatí a kontrole poukážok a súpisky prevedieme finančné prostriedky na bankový účet prevádzky.
4. Následne na vašu adresu zašleme daňové doklady.

+ Elektronické stravné lístky (ESL)

Pri podpise Zmluvy o poskytovaní stravovania pri akceptovaní ESL si vyberte spôsob preplatenia,  a to buď automatický, alebo manuálny. Suma preplatených elektronických stravných lístkov (ESL) bude pripísaná na účet prevádzky nasledujúci pracovný deň.

 

Automatický výkup ESL

V prípade automatického preplatenia si určíte, ako často sa vám bude tržba z e-Stravných lístkov pripisovať na váš bankový účet, pričom minimálna frekvencia je 10 kalendárnych dní. Preplatenie prebieha úplne automaticky, bez potreby osobitnej žiadosti či prihlasovania sa do Zákazníckej zóny.

Prvotné nastavenie automatického výkupu zabezpečíme za vás. Frekvenciu si môžete kedykoľvek zmeniť cez svoje konto v Zákazníckej zóne.

 

Automatické preplatenie Štandard

Ak preferujete výkup 1 x mesačne ku konkrétnemu dátumu, potom si vyberte tento najpoužívanejší spôsob výkupu.

 

Automatické preplatenie Extra

Pri tomto spôsobe si zvolíte vlastnú frekvenciu preplácania, minimálne 10 kalendárnych dní.

 

 

Manuálna žiadosť o preplatenie ESL

Manuálne preplatenie ESL prebieha jednorazovo, po prihlásení do Zákazníckej zóny a zvolením príslušného tlačidla v menu Výkupy. Minimálna frekvencia je 10 kalendárnych dní.

+ Papierové stravné lístky

Prevod na bankový účet

1. Papierové stravné lístky DOXX uplatnené vo vašej prevádzke spočítajte a vypíšte súpisku.
2. Lístky so súpiskou doručte osobne, poštou či kuriérom na adresu: DOXX – Stravné lístky, Výkupy, Kálov 356, 010 01 Žilina.
3. Po prijatí a kontrole lístkov a súpisky prevedieme finančné prostriedky na bankový účet prevádzky.
4. Následne na vašu adresu zašleme daňové doklady.

 

Vyplatenie v hotovosti – Bratislava, Žilina

1. Aspoň 1 pracovný deň pred plánovaným odovzdaním lístkov nahláste do 12.00 hod. na pobočke Bratislave alebo Žilina avízo – teda názov a IČO firmy, meno poverenej osoby a celkovú hodnotu lístkov, ktoré chcete vymeniť za hotovosť.
2. Výška jednorazového preplatenia lístkov a poukážok je maximálne 1.500 EUR.
3. Pre identifikáciu si so sebou prineste aj pečiatku firmy a preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).
4. Naši zamestnanci prepočítajú stravné lístky, skontrolujú vaše doklady, vyplatia vám finančnú hotovosť a odovzdajú daňové doklady.

 

Odovzdanie v sieti METRO

1. Stravné lístky odovzdajte na Pulte služieb zákazníkom v predajni METRO na Slovensku a podpíšte odovzdávací protokol.
2. METRO nám lístky doručí.
3. Všetky stravné lístky skontrolujeme a informujeme METRO o výške peňažnej sumy, ktorú môžete využiť na nákupy vo všetkých METRO prevádzkach.
4. Do 7 pracovných dní od odovzdania lístkov môžete túto peňažnú sumu využiť na nákup v ktorejkoľvek prevádzke METRO na Slovensku.

+ Benefitné darčekové poukážky

Prevod na bankový účet

1. Benefitné darčekové poukážky DOXX Plus uplatnené vo vašej prevádzke spočítajte a vypíšte súpisku.
2. Poukážky so súpiskou doručte osobne, poštou či kuriérom na adresu: DOXX – Stravné lístky, Výkupy, Kálov 356, 010 01 Žilina.
3. Po prijatí a kontrole poukážok a súpisky prevedieme finančné prostriedky na bankový účet prevádzky.
4. Následne na vašu adresu zašleme daňové doklady.

Nová emisia – stravné lístky 2019

Emisiu na rok 2019 môžete prijímať do konca roka 2019, preplatenie je možné do 31. januára 2020. Ak potrebujete vzor stravnej poukážky 2019, môžete si ho vyzdvihnúť v našich pobočkách. Alebo požiadajte o jeho zaslanie cez Infoservis 0800 166 556, infoservis@doxx.sk. Detailné informácie o emisii 2019 nájdete v tomto pdf dokumente. Dizajn stravných lístkov na rok 2019 je inšpirovaný Slovenskom a pohorím Malá Fatra, v blízkosti ktorého spoločnosť DOXX – Stravné lístky sídli. Pozadie stravného lístka tvorí panoráma Malej Fatry pri pohl’ade z vrchu Veľký Rozsutec.

Stravný lístok DOXX_Emisia 2019_predná strana

Nová emisia – benefitné darčekové poukážky 2019 – 2020

Univerzálne darčekové poukážky novej emisie môžete v svojej prevádzke prijímať do konca roka 2020. Preplatenie je možné do 31. januára 2021. Ak potrebujete vzor originálu darčekovej poukážky DOXX Plus 2019 – 2020, môžete si ho vyzdvihnúť v našich pobočkách. Alebo požiadajte o jeho zaslanie cez Infoservis 0800 166 556, infoservis@doxx.sk. Detailné informácie o novej emisii 2019 – 2020 nájdete v tomto pdf dokumente. Emisia darčekových poukážok DOXX Plus na obdobie 2019 – 2020 je rovnako ako pri stravných lístkoch inšpirovaná Slovenskom. Pozadie poukážky zobrazuje panorámu Malej Fatry pri západe slnka.

Benefitná darčeková poukážka DOXX Plus_2019-2020_predná strana

Spolupráca

Radi by ste vo vašej prevádzke prijímali produkty spoločnosti DOXX - Stravné lístky? Pošlite nám kontaktný formulár s údajmi a náš obchodný manažér s vami dohodne všetko potrebné.

Vzory platných stravných lístkov, darčekových poukážok, stravovacej karty a označenie akceptačných miest

Dokumenty na stiahnutie

+ Zoznamy prevádzok
+ Emisie produktov
+ Formuláre
+ Súťaže
+ Návody
+ Ekologické letáky
+ Certifikáty

Akceptačné miesta

Tisíce miest, ktorých počet stále rastie

Vyhľadaj