Prevádzky

Sme spoľahlivým partnerom pre všetky typy prevádzok - reštaurácie, obchody, ubytovacie zariadenia, detské tábory. Pohodlne online sa zazmluvnite na prijímanie našich elektronických a papierových produktov.

null
Akceptovanie e-Stravných lístkov na Karte DOXX vám šetrí čas pri uzávierkach
null
Stravné lístky stabilne ako najobľúbenejší zamestnanecký benefit
null
Univerzálne použitie darčekových poukážok = jeden druh akceptačnej nálepky
null
Zvyšuje sa počet hostí platiacich za stravu a rekreáciu Kartou DOXX
null
Milióny stravných lístkov a darčekových poukážok v obehu = vysoká kúpna sila
null
Vďaka rekreačným poukazom zvýšený dopyt po ubytovacích balíkoch

Produkty a ich výhody

 

Naše produkty denne používajú tisíce ľudí, ktorí potrebujú svoje lístky a poukážky niekde minúť. Využite tento silný potenciál a akceptujte u vás e-stravné lístky (stravovacia karta), darčekové poukážky, papierové gastro lístky a ako novinku aj rekreačné poukazy.

Rekreačné poukazy | DOXX - Stravné lístky
Stravné lístky | DOXX - Stravné lístky
lektronické stravné lístky na stravovacej karte | DOXX - Stravné lístky
Benefitné darčekové poukážky | DOXX - Stravné lístky

Prijímanie online platieb Kartou DOXX

Platobná brána DOXX predstavuje moderný virtuálny terminál, cez ktorý jednoducho prijímate internetové platby našimi Kartami DOXX. Takýmto šikovným riešením viete akceptovať aj rekreačné poukazy a elektronické stravné lístky bez toho, aby ste mali klasický POS terminál. A navyše bez transakčných poplatkov. Všetky online platby zrealizované cez Platobnú bránu DOXX sa automaticky kumulujú vo vašom konte Zákazníckej zóny. Tento postup je rovnaký, ako pri prijímaní Kariet DOXX cez klasický, pevný POS terminál. Po prihlásení do Platobnej brány DOXX máte k dispozícii až 4 spôsoby, ako viete zákazníkovi vygenerovať platobné inštrukcie na online platbu.

Platobné podklady prídu zákazníkovi na jeho e-mail
Platobné podklady prídu zákazníkovi SMS správou
QR kód s platobnými údajmi si zákazník načíta priamo u vás
Priama online platba do vašej Platobnej brány DOXX

Príklady použitia Platobnej brány DOXX

1) Detský tábor nemá POS terminál, ale chce výjsť zákazníkovi s Rekreačným poukazom na Karte DOXX v ústrety. Využije moderné riešenie a prijme platbu Kartou DOXX cez internet. Rodičom dieťaťa po dohode vygeneruje platobný príkaz na email, a to voľbou „Poslať žiadosť o platbu emailom“.

 

2) Reštaurácia v penzióne používa klasický POS terminál, kde prijíma aj e-Stravné lístky na Karte DOXX. Na recepcii ubytovacej časti majú zvýšený záujem hostí o platbu rekreačnými poukazmi. Penzión však už nechce ďalší POS terminál, tak sa rozhodne pre bezplatné riešenie Platobnou bránou DOXX. Zákazník si telefonicky rezervuje pobyt a chce platiť Kartou DOXX. Ešte počas telefonátu môže recepčná poslať platobné inštrukcie zákazníkovi cez SMS, a to voľbou „Poslať žiadosť o platbu SMSkou“.

Ako získať a používať Platobnú bránu DOXX

 • Internetové pripojenie

  Na prijímanie online platieb Kartami DOXX vám postačuje internetové pripojenie. Nepotrebujete žiaden POS terminál ani zmluvy s bankami. Internetové platby prebiehajú priamo na zabezpečenej stránke https://doxxlistky.sk/platobna-brana-doxx.

 • Zmluva s DOXX - Stravné lístky

  Uzatvoríte zmluvu na akceptovanie rekreačných poukazov alebo elektronických stravných lístkov, a vyznačíte v nej tento virtuálny spôsob prijímania platieb. Ak požadujete rozlišovať online platby podľa jednotlivých prevádzok (napr. kvôli účtovníctvu), uvediete to tiež do nej. O zmluvu môžete online požiadať aj tu.

 • Prihlasovacie údaje

  Po spracovaní zmluvy dostanete od nás email s prihlasovacími údajmi do Platobnej brány DOXX. Hneď od prvého prihlásenia je online terminál pripravený na používanie.

 • Online platby Kartou DOXX

  Pri každej novej žiadosti o online platbu vyplníte stručnú identifikáciu platby. Zároveň vyberiete, akým spôsobom budú zákazníkovi doručené platobné inštrukcie na realizáciu úhrady.

 • Prehľad transakcií

  V menu Transakcie nájdete prehľad platieb ako aj informáciu, či boli jednotlivé online platby už uhradené. Úhrady bežnými platobnými kartami nie sú cez Platobnú bránu DOXX možné, preto v tomto prehľade nie sú.

Preplatenie produktov

Pri podpise príslušnej zmluvy si vyberte spôsob preplatenia, a to buď automatický, alebo manuálny. Suma preplatených elektronických produktov (e-Stravné lístky, Rekreačné poukazy) bude pripísaná na účet prevádzky nasledujúci pracovný deň.

 

Automatický výkup

V prípade automatického preplatenia si určíte, ako často sa vám bude tržba z e-produktov pripisovať na váš bankový účet, pričom minimálna frekvencia je 10 kalendárnych dní. Preplatenie prebieha úplne automaticky, bez potreby osobitnej žiadosti či prihlasovania sa do Zákazníckej zóny.

Prvotné nastavenie automatického výkupu zabezpečíme za vás. Frekvenciu si môžete kedykoľvek zmeniť cez svoje konto v Zákazníckej zóne.

 

Automatické preplatenie Štandard

Ak preferujete výkup 1 x mesačne ku konkrétnemu dátumu, potom si vyberte tento najpoužívanejší spôsob výkupu.

 

Automatické preplatenie Extra

Pri tomto spôsobe si zvolíte vlastnú frekvenciu preplácania, minimálne 10 kalendárnych dní.

 

 

Manuálna žiadosť o preplatenie

Manuálne preplatenie elektronických produktov prebieha jednorazovo, po prihlásení do Zákazníckej zóny a zvolením príslušného tlačidla v menu Výkupy. Minimálna frekvencia je 10 kalendárnych dní.

Prevod na bankový účet

1. Papierové stravné lístky DOXX uplatnené vo vašej prevádzke spočítajte a vypíšte súpisku.
2. Lístky so súpiskou doručte osobne, poštou či kuriérom na adresu: DOXX – Stravné lístky, Výkupy, Kálov 356, 010 01 Žilina.
3. Po prijatí a kontrole lístkov a súpisky prevedieme finančné prostriedky na bankový účet prevádzky.
4. Následne na vašu adresu zašleme daňové doklady.

 

Vyplatenie v hotovosti – Bratislava, Žilina

1. Aspoň 1 pracovný deň pred plánovaným odovzdaním lístkov nahláste do 12.00 hod. na pobočke Bratislave alebo Žilina avízo – teda názov a IČO firmy, meno poverenej osoby a celkovú hodnotu lístkov, ktoré chcete vymeniť za hotovosť.
2. Výška jednorazového preplatenia lístkov a poukážok je maximálne 1.500 EUR.
3. Pre identifikáciu si so sebou prineste aj pečiatku firmy a preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).
4. Naši zamestnanci prepočítajú stravné lístky, skontrolujú vaše doklady, vyplatia vám finančnú hotovosť a odovzdajú daňové doklady.

 

Odovzdanie v sieti METRO

1. Stravné lístky odovzdajte na Pulte služieb zákazníkom v predajni METRO na Slovensku a podpíšte odovzdávací protokol.
2. METRO nám lístky doručí.
3. Všetky stravné lístky skontrolujeme a informujeme METRO o výške peňažnej sumy, ktorú môžete využiť na nákupy vo všetkých METRO prevádzkach.
4. Do 7 pracovných dní od odovzdania lístkov môžete túto peňažnú sumu využiť na nákup v ktorejkoľvek prevádzke METRO na Slovensku.

Prevod na bankový účet

1. Benefitné darčekové poukážky DOXX Plus uplatnené vo vašej prevádzke spočítajte a vypíšte súpisku.
2. Poukážky so súpiskou doručte osobne, poštou či kuriérom na adresu: DOXX – Stravné lístky, Výkupy, Kálov 356, 010 01 Žilina.
3. Po prijatí a kontrole poukážok a súpisky prevedieme finančné prostriedky na bankový účet prevádzky.
4. Následne na vašu adresu zašleme daňové doklady.

Elektronické produkty

Pri podpise príslušnej zmluvy si vyberte spôsob preplatenia, a to buď automatický, alebo manuálny. Suma preplatených elektronických produktov (e-Stravné lístky, Rekreačné poukazy) bude pripísaná na účet prevádzky nasledujúci pracovný deň.

 

Automatický výkup

V prípade automatického preplatenia si určíte, ako často sa vám bude tržba z e-produktov pripisovať na váš bankový účet, pričom minimálna frekvencia je 10 kalendárnych dní. Preplatenie prebieha úplne automaticky, bez potreby osobitnej žiadosti či prihlasovania sa do Zákazníckej zóny.

Prvotné nastavenie automatického výkupu zabezpečíme za vás. Frekvenciu si môžete kedykoľvek zmeniť cez svoje konto v Zákazníckej zóne.

 

Automatické preplatenie Štandard

Ak preferujete výkup 1 x mesačne ku konkrétnemu dátumu, potom si vyberte tento najpoužívanejší spôsob výkupu.

 

Automatické preplatenie Extra

Pri tomto spôsobe si zvolíte vlastnú frekvenciu preplácania, minimálne 10 kalendárnych dní.

 

 

Manuálna žiadosť o preplatenie

Manuálne preplatenie elektronických produktov prebieha jednorazovo, po prihlásení do Zákazníckej zóny a zvolením príslušného tlačidla v menu Výkupy. Minimálna frekvencia je 10 kalendárnych dní.

Papierové stravné lístky

Prevod na bankový účet

1. Papierové stravné lístky DOXX uplatnené vo vašej prevádzke spočítajte a vypíšte súpisku.
2. Lístky so súpiskou doručte osobne, poštou či kuriérom na adresu: DOXX – Stravné lístky, Výkupy, Kálov 356, 010 01 Žilina.
3. Po prijatí a kontrole lístkov a súpisky prevedieme finančné prostriedky na bankový účet prevádzky.
4. Následne na vašu adresu zašleme daňové doklady.

 

Vyplatenie v hotovosti – Bratislava, Žilina

1. Aspoň 1 pracovný deň pred plánovaným odovzdaním lístkov nahláste do 12.00 hod. na pobočke Bratislave alebo Žilina avízo – teda názov a IČO firmy, meno poverenej osoby a celkovú hodnotu lístkov, ktoré chcete vymeniť za hotovosť.
2. Výška jednorazového preplatenia lístkov a poukážok je maximálne 1.500 EUR.
3. Pre identifikáciu si so sebou prineste aj pečiatku firmy a preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).
4. Naši zamestnanci prepočítajú stravné lístky, skontrolujú vaše doklady, vyplatia vám finančnú hotovosť a odovzdajú daňové doklady.

 

Odovzdanie v sieti METRO

1. Stravné lístky odovzdajte na Pulte služieb zákazníkom v predajni METRO na Slovensku a podpíšte odovzdávací protokol.
2. METRO nám lístky doručí.
3. Všetky stravné lístky skontrolujeme a informujeme METRO o výške peňažnej sumy, ktorú môžete využiť na nákupy vo všetkých METRO prevádzkach.
4. Do 7 pracovných dní od odovzdania lístkov môžete túto peňažnú sumu využiť na nákup v ktorejkoľvek prevádzke METRO na Slovensku.

Benefitné darčekové poukážky

Prevod na bankový účet

1. Benefitné darčekové poukážky DOXX Plus uplatnené vo vašej prevádzke spočítajte a vypíšte súpisku.
2. Poukážky so súpiskou doručte osobne, poštou či kuriérom na adresu: DOXX – Stravné lístky, Výkupy, Kálov 356, 010 01 Žilina.
3. Po prijatí a kontrole poukážok a súpisky prevedieme finančné prostriedky na bankový účet prevádzky.
4. Následne na vašu adresu zašleme daňové doklady.

Stravné lístky – emisia 2019

Emisiu na rok 2019 môžete prijímať do konca roka 2019, preplatenie je možné do 31. januára 2020 vrátane. Ak potrebujete vzor stravnej poukážky 2019, môžete si ho vyzdvihnúť v našich pobočkách. Alebo požiadajte o zaslanie cez Infoservis 0800 166 556, infoservis@doxx.sk. Detailné informácie o emisii 2019 nájdete v tomto pdf dokumente. Dizajn stravných lístkov na rok 2019 je inšpirovaný Slovenskom a pohorím Malá Fatra, v blízkosti ktorého spoločnosť DOXX – Stravné lístky sídli. Pozadie tvorí panoráma Malej Fatry pri pohl’ade z vrchu Veľký Rozsutec.

Stravný lístok DOXX_Emisia 2019_predná strana

Benefitné darčekové poukážky – emisia 2019 až 2020

Univerzálne darčekové poukážky môžete v svojej prevádzke prijímať do konca roka 2020. Preplatenie je možné do 31. januára 2021. Ak potrebujete vzor originálu darčekovej poukážky DOXX Plus 2019 – 2020, môžete si ho vyzdvihnúť v našich pobočkách. Alebo požiadajte o zaslanie cez Infoservis 0800 166 556, infoservis@doxx.sk. Detailné informácie o novej emisii 2019 – 2020 nájdete v tomto pdf dokumente. Emisia darčekových poukážok DOXX Plus na obdobie 2019 – 2020 je rovnako ako pri stravných lístkoch inšpirovaná Slovenskom. Pozadie poukážky zobrazuje panorámu Malej Fatry pri západe slnka.

Benefitná darčeková poukážka DOXX Plus_2019-2020_predná strana

Spolupráca

Radi by ste vo vašej prevádzke prijímali produkty spoločnosti DOXX - Stravné lístky? Pošlite nám kontaktný formulár s údajmi a náš obchodný manažér s vami dohodne všetko potrebné.

Vzory platných stravných lístkov, darčekových poukážok, Karty DOXX a označenie akceptačných miest

Dokumenty na stiahnutie

Zoznamy prevádzok
Emisie produktov
Formuláre
Súťaže
Návody
Ekologické letáky
Certifikáty