Prevádzky

Ročne vydáme do obehu desiatky miliónov stravných lístkov a benefitných darčekových poukážok. Naše produkty denne používa viac ako 160 000 ľudí na celom Slovensku, ktorí ich potrebujú aj minúť. Využite tento potenciál a staňte sa akceptačným miestom stravovacích kariet, darčekových poukážok a gastro lístkov. Sme spoľahlivým obchodným partnerom pre všetky reštaurácie, obchody, siete a prevádzky.

null
Akceptovanie stravovacích kariet vám šetrí čas pri uzávierkach
null
Stravné lístky stabilne ako najobľúbenejší zamestnanecký benefit
null
Univerzálne použitie darčekových poukážok = jeden druh akceptačnej nálepky
null
Zvyšuje sa počet zákazníkov platiacich stravovacou kartou
null
Viac ako 40 miliónov stravných lístkov a darčekových poukážok v obehu = vysoká kúpna sila
null
Jednoduché preplácanie štandardne alebo zrýchlene

Nová emisia – stravné lístky 2019

Novú emisiu na rok 2019 môžete prijímať už v priebehu septembra 2018 do konca roka 2019.
Preplatenie gastro lístkov a výkup je možný od septembra 2018 až do 31. januára 2020.

 

V prípade, ak potrebujete vzor originálu stravnej poukážky novej emisie 2019, môžete si ho od septembra 2018 vyzdvihnúť v našich pobočkách alebo požiadajte o jeho zaslanie cez Infoservis telefonicky 0800 166 556 alebo emailom infoservis@doxx.sk.

 

Detailné informácie o novej emisii 2019 nájdete v tomto pdf dokumente.

 

Dizajn novej emisie stravných lístkov na rok 2019 je inšpirovaný Slovenskom a pohorím Malá Fatra, v blízkosti ktorého spoločnosť DOXX – Stravné lístky sídli. Pozadie stravného lístka tvorí panoráma Malej Fatry pri pohl’ade z vrchu Veľký Rozsutec.

Stravný lístok DOXX_Emisia 2019_predná strana
Stravný lístok DOXX_Emisia 2019_zadná strana

Nová emisia – benefitné darčekové poukážky 2019 – 2020

Univerzálne darčekové poukážky novej emisie môžete v svojej prevádzke prijímať od septembra 2018, až do konca roka 2020. Preplatenie je možné od septembra 2018 do 31. decembra 2021.

 

V prípade, ak potrebujete vzor originálu darčekovej poukážky DOXX Plus 2019 – 2020, môžete si ho od septembra 2018 vyzdvihnúť v našich pobočkách alebo požiadajte o jeho zaslanie cez Infoservis telefonicky 0800 166 556 alebo emailom infoservis@doxx.sk.

 

Detailné informácie o novej emisii 2019 – 2020 nájdete v tomto pdf dokumente.

 

Nová emisia darčekových poukážok DOXX Plus na obdobie 2019 – 2020 je rovnako ako pri stravných lístkoch inšpirovaná Slovenskom. Pozadie poukážky zobrazuje panorámu Malej Fatry pri západe slnka.

Benefitná darčeková poukážka DOXX Plus_2019-2020_predná strana
Darčeková benefitná poukážka DOXX Plus_2019-2020_zadná strana

Akceptujte Stravovaciu kartu a vyhrajte

SÚŤAŽ UKONČENÁ. Staňte sa aj vy do konca júna 2018 súčasťou našej akceptačnej siete pre Stravovacie karty DOXX, prijmite nimi aspoň 10 platieb
a budete automaticky zaradený do žrebovania o lákavú výhru – reklamu svojej prevádzky na milióne našich stravných lístkov.

Výhody partnerstva ako akceptujúcej prevádzky

Ak vlastníte reštauráciu, jedáleň, bufet či obchod s potravinami a radi by ste prijímali stravné lístky DOXX, ponúkame vám hlavné výhody našej spolupráce:

 • Zvýšenie konkurencieschopnosti vašej prevádzky a nárast počtu nových zákazníkov
 • Milióny gastrolístkov v rukách zamestnaných ľudí v produktívnom veku
 • Jednoduché preplácanie – štandardne do 10 dní alebo zrýchlene do 3 dní
 • Možnosť reklamnej potlače priamo na stravných lístkoch
 • Stravné lístky sú ceniny s množstvom bezpečnostných prvkoch

Moderný trend náhrady papierových stravných lístkov za ich digitálnu podobu na stravovacej karte prináša čoraz viac stravníkov platiacich týmto spôsobom. Zvýšte si konkurencieschopnosť vašej prevádzky:

 • Bez manipulácie s hotovosťou a ceninami
 • Úspora času pri prepočítavaní a uzávierkach
 • 25 000 držiteľov stravovacích kariet DOXX a ich počet stále stúpa
 • Bez transakčných poplatkov ako pri bankovej karte
 • Platby sú rýchle, bezkontaktné a v presnej výške, pri sume nad 20 € potvrdené PIN-om
 • Pohodlný online výkup elektronických stravných lístkov cez svoje konto v Zákazníckej zóne

Darčekové poukážky sú jedným z najobľúbenejším benefitom pre zamestnancov, ktorí ich míňajú podľa potreby pre seba i rodinu – wellness, zdravie, relax, domácnosť. Ak chcete do svojej prevádzky prilákať nových zákazníkom, staňte sa našim partnerom pre akceptáciu benefitných poukážok.

 • jednotné poukážky na univerzálne – jeden druh akceptačnej nálepky na vašu prevádzku
 • Viac ako milión a pol poukážok ročne v obehu.
 • 60 000 aktívnych používateľov poukážok.
 • Nárast počtu nových zákazníkov.
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti vašej prevádzky.
 • Jednoduchá výmena poukážok za finančné prostriedky
+ Prečo prijímať Stravné lístky DOXX?

Ak vlastníte reštauráciu, jedáleň, bufet či obchod s potravinami a radi by ste prijímali stravné lístky DOXX, ponúkame vám hlavné výhody našej spolupráce:

 • Zvýšenie konkurencieschopnosti vašej prevádzky a nárast počtu nových zákazníkov
 • Milióny gastrolístkov v rukách zamestnaných ľudí v produktívnom veku
 • Jednoduché preplácanie – štandardne do 10 dní alebo zrýchlene do 3 dní
 • Možnosť reklamnej potlače priamo na stravných lístkoch
 • Stravné lístky sú ceniny s množstvom bezpečnostných prvkoch
+ Prečo prijímať Stravovaciu kartu DOXX?

Moderný trend náhrady papierových stravných lístkov za ich digitálnu podobu na stravovacej karte prináša čoraz viac stravníkov platiacich týmto spôsobom. Zvýšte si konkurencieschopnosť vašej prevádzky:

 • Bez manipulácie s hotovosťou a ceninami
 • Úspora času pri prepočítavaní a uzávierkach
 • 25 000 držiteľov stravovacích kariet DOXX a ich počet stále stúpa
 • Bez transakčných poplatkov ako pri bankovej karte
 • Platby sú rýchle, bezkontaktné a v presnej výške, pri sume nad 20 € potvrdené PIN-om
 • Pohodlný online výkup elektronických stravných lístkov cez svoje konto v Zákazníckej zóne
+ Prečo akceptovať Benefitné poukážky DOXX Plus?

Darčekové poukážky sú jedným z najobľúbenejším benefitom pre zamestnancov, ktorí ich míňajú podľa potreby pre seba i rodinu – wellness, zdravie, relax, domácnosť. Ak chcete do svojej prevádzky prilákať nových zákazníkom, staňte sa našim partnerom pre akceptáciu benefitných poukážok.

 • jednotné poukážky na univerzálne – jeden druh akceptačnej nálepky na vašu prevádzku
 • Viac ako milión a pol poukážok ročne v obehu.
 • 60 000 aktívnych používateľov poukážok.
 • Nárast počtu nových zákazníkov.
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti vašej prevádzky.
 • Jednoduchá výmena poukážok za finančné prostriedky

Preplatenie produktov

Pri podpise Zmluvy o poskytovaní stravovania pri akceptovaní ESL si vyberte spôsob preplatenia,  a to buď automatický, alebo manuálny. Suma preplatených elektronických stravných lístkov (ESL) bude pripísaná na účet prevádzky nasledujúci pracovný deň.

 

Automatický výkup ESL

V prípade automatického preplatenia si určíte, ako často sa vám bude tržba z e-Stravných lístkov pripisovať na váš bankový účet, pričom minimálna frekvencia je 10 kalendárnych dní. Preplatenie prebieha úplne automaticky, bez potreby osobitnej žiadosti či prihlasovania sa do Zákazníckej zóny.

Prvotné nastavenie automatického výkupu zabezpečíme za vás. Frekvenciu si môžete kedykoľvek zmeniť cez svoje konto v Zákazníckej zóne.

 

Automatické preplatenie Štandard

Ak preferujete výkup 1 x mesačne ku konkrétnemu dátumu, potom si vyberte tento najpoužívanejší spôsob výkupu.

 

Automatické preplatenie Extra

Pri tomto spôsobe si zvolíte vlastnú frekvenciu preplácania, minimálne 10 kalendárnych dní.

 

 

Manuálna žiadosť o preplatenie ESL

Manuálne preplatenie ESL prebieha jednorazovo, po prihlásení do Zákazníckej zóny a zvolením príslušného tlačidla v menu Výkupy. Minimálna frekvencia je 10 kalendárnych dní.

Prevod na bankový účet

1. Papierové stravné lístky DOXX uplatnené vo vašej prevádzke spočítajte a vypíšte súpisku.
2. Lístky so súpiskou doručte osobne, poštou či kuriérom na adresu: DOXX – Stravné lístky, Výkupy, Kálov 356, 010 01 Žilina.
3. Po prijatí a kontrole lístkov a súpisky prevedieme finančné prostriedky na bankový účet prevádzky.
4. Následne na vašu adresu zašleme daňové doklady.

 

Vyplatenie v hotovosti – Bratislava, Žilina

1. Aspoň 1 pracovný deň pred plánovaným odovzdaním lístkov nahláste do 12.00 hod. na pobočke Bratislave alebo Žilina avízo – teda názov a IČO firmy, meno poverenej osoby a celkovú hodnotu lístkov, ktoré chcete vymeniť za hotovosť.
2. Výška jednorazového preplatenia lístkov a poukážok je maximálne 1.500 EUR.
3. Pre identifikáciu si so sebou prineste aj pečiatku firmy a preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).
4. Naši zamestnanci prepočítajú stravné lístky, skontrolujú vaše doklady, vyplatia vám finančnú hotovosť a odovzdajú daňové doklady.

 

Odovzdanie v sieti METRO

1. Stravné lístky odovzdajte na Pulte služieb zákazníkom v predajni METRO na Slovensku a podpíšte odovzdávací protokol.
2. METRO nám lístky doručí.
3. Všetky stravné lístky skontrolujeme a informujeme METRO o výške peňažnej sumy, ktorú môžete využiť na nákupy vo všetkých METRO prevádzkach.
4. Do 7 pracovných dní od odovzdania lístkov môžete túto peňažnú sumu využiť na nákup v ktorejkoľvek prevádzke METRO na Slovensku.

Prevod na bankový účet

1. Benefitné darčekové poukážky DOXX Plus uplatnené vo vašej prevádzke spočítajte a vypíšte súpisku.
2. Poukážky so súpiskou doručte osobne, poštou či kuriérom na adresu: DOXX – Stravné lístky, Výkupy, Kálov 356, 010 01 Žilina.
3. Po prijatí a kontrole poukážok a súpisky prevedieme finančné prostriedky na bankový účet prevádzky.
4. Následne na vašu adresu zašleme daňové doklady.

+ Elektronické stravné lístky (ESL)

Pri podpise Zmluvy o poskytovaní stravovania pri akceptovaní ESL si vyberte spôsob preplatenia,  a to buď automatický, alebo manuálny. Suma preplatených elektronických stravných lístkov (ESL) bude pripísaná na účet prevádzky nasledujúci pracovný deň.

 

Automatický výkup ESL

V prípade automatického preplatenia si určíte, ako často sa vám bude tržba z e-Stravných lístkov pripisovať na váš bankový účet, pričom minimálna frekvencia je 10 kalendárnych dní. Preplatenie prebieha úplne automaticky, bez potreby osobitnej žiadosti či prihlasovania sa do Zákazníckej zóny.

Prvotné nastavenie automatického výkupu zabezpečíme za vás. Frekvenciu si môžete kedykoľvek zmeniť cez svoje konto v Zákazníckej zóne.

 

Automatické preplatenie Štandard

Ak preferujete výkup 1 x mesačne ku konkrétnemu dátumu, potom si vyberte tento najpoužívanejší spôsob výkupu.

 

Automatické preplatenie Extra

Pri tomto spôsobe si zvolíte vlastnú frekvenciu preplácania, minimálne 10 kalendárnych dní.

 

 

Manuálna žiadosť o preplatenie ESL

Manuálne preplatenie ESL prebieha jednorazovo, po prihlásení do Zákazníckej zóny a zvolením príslušného tlačidla v menu Výkupy. Minimálna frekvencia je 10 kalendárnych dní.

+ Papierové stravné lístky

Prevod na bankový účet

1. Papierové stravné lístky DOXX uplatnené vo vašej prevádzke spočítajte a vypíšte súpisku.
2. Lístky so súpiskou doručte osobne, poštou či kuriérom na adresu: DOXX – Stravné lístky, Výkupy, Kálov 356, 010 01 Žilina.
3. Po prijatí a kontrole lístkov a súpisky prevedieme finančné prostriedky na bankový účet prevádzky.
4. Následne na vašu adresu zašleme daňové doklady.

 

Vyplatenie v hotovosti – Bratislava, Žilina

1. Aspoň 1 pracovný deň pred plánovaným odovzdaním lístkov nahláste do 12.00 hod. na pobočke Bratislave alebo Žilina avízo – teda názov a IČO firmy, meno poverenej osoby a celkovú hodnotu lístkov, ktoré chcete vymeniť za hotovosť.
2. Výška jednorazového preplatenia lístkov a poukážok je maximálne 1.500 EUR.
3. Pre identifikáciu si so sebou prineste aj pečiatku firmy a preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).
4. Naši zamestnanci prepočítajú stravné lístky, skontrolujú vaše doklady, vyplatia vám finančnú hotovosť a odovzdajú daňové doklady.

 

Odovzdanie v sieti METRO

1. Stravné lístky odovzdajte na Pulte služieb zákazníkom v predajni METRO na Slovensku a podpíšte odovzdávací protokol.
2. METRO nám lístky doručí.
3. Všetky stravné lístky skontrolujeme a informujeme METRO o výške peňažnej sumy, ktorú môžete využiť na nákupy vo všetkých METRO prevádzkach.
4. Do 7 pracovných dní od odovzdania lístkov môžete túto peňažnú sumu využiť na nákup v ktorejkoľvek prevádzke METRO na Slovensku.

+ Benefitné darčekové poukážky

Prevod na bankový účet

1. Benefitné darčekové poukážky DOXX Plus uplatnené vo vašej prevádzke spočítajte a vypíšte súpisku.
2. Poukážky so súpiskou doručte osobne, poštou či kuriérom na adresu: DOXX – Stravné lístky, Výkupy, Kálov 356, 010 01 Žilina.
3. Po prijatí a kontrole poukážok a súpisky prevedieme finančné prostriedky na bankový účet prevádzky.
4. Následne na vašu adresu zašleme daňové doklady.

Spolupráca

Radi by ste aj vo vašej prevádzke prijímali Stravovaciu kartu DOXX, Stravné lístky DOXX alebo Benefitné poukážky DOXX Plus? Vyplňte prosím, kontaktný formulár a my zariadime všetko potrebné.

Akceptačné miesta

Tisíce miest, ktorých počet stále rastie

Vyhľadaj

Vzory platných stravných lístkov, darčekových poukážok, stravovacej karty a označenie akceptačných miest

Dokumenty na stiahnutie

+ Zoznamy prevádzok
+ Emisie produktov
+ Formuláre
+ Súťažné poriadky
+ Návody
+ Letáky
+ Certifikáty