fbpx
Online Chat 0800 166 556

Objednávanie
a Infoservis

Online Chat Online chat

Napíšte nám

Objednávanie Nákup

Rýchla objednávka

Stravné lístky

Stravné lístky naďalej zostávajú s výhodami ako doteraz, bez daní a odvodov, ako najjednoduchšia forma stravovania zamestnancov. Minimálnu administratívu oceníte najmä s online Zákazníckou zónou, najmodernejším e-shopom na nákup stravných lístkov.

Stravné lístky 2021 najvýhodnejšie

Z hľadiska finančnej aj organizačnej náročnosti pre firmu sú stravné lístky najefektívnejšie riešenie a vyberá si ho väčšina zamestnávateľov. Gastro lístky nepodliehajú dani z pridanej hodnoty a 55 % z nominálnej hodnoty stravného lístka (papierového aj elektronického) tvorí odpočítateľnú položku daňového základu.

Navyše, aj pre zamestnancov, ktorí sú dočasne delegovaní na home-office, sú práve gastro lístky najefektívnejší spôsob zabezpečenia ich stravovania. Zamestnávateľ má totiž povinnosť zabezpečiť stravovanie všetkým zamestnancom, ktorí odpracovali minimálne 4 hodiny, a to aj keď pracujú z domu.

null
Stabilne od zavedenia v SR v roku 1991 ako najobľúbenejší zamestnanecký benefit.
null
Najjednoduchšia forma stravovania zamestnancov, bez daní a odvodov.
null
Možnosť ľubovoľne kombinovať papierové gastrolístky s elektronickými.
null
Pomáhajú reštauráciám a prevádzkam s obedovým menu získavať zákazníkov.
null
Jednoduché objednanie online cez Zákaznícku zónu, telefonicky alebo e-mailom.
null
Aj na zabezpečenie pitného režimu zamestnancov vo forme nápojových poukážok.
null
Podporujú pravidelné stravovanie, obedňajšia prestávka pomáha odbúrať stres.
null
Pre užívateľov pravidelné súťaže o atraktívne ceny na sociálnych sieťach.
null
Tisíce reštaurácií na celom Slovensku, každý mesiac pribúdajú nové akceptačné miesta.

Legislatívne zmeny

Zmeny Zákonníka práce prinášajú novinky v stravovaní zamestnancov. Od 1. januára 2022 má zamestnávateľ povinnosť umožniť zamestnancom na výber medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom. Zamestnanec bude môcť svoj výber medzi gastrolístkami a finančným príspevkom realizovať raz ročne.

Od 1. marca do 31. decembra 2021 bude prechodné obdobie, počas ktorého môžete, ale ešte nemusíte, dať svojim zamestnancom na výber, či chcú ponechať stravenky alebo prejsť na finančný príspevok. Máte tak do konca roka dostatočný časový priestor na zistenie svojich povinností, ktoré vám vyplývajú z nového práva zamestnancov. Môžete si včas pripraviť internú smernicu, nastaviť nové potrebné procesy a súvisiacu zvýšenú administratívu.

 

O necelé dva roky, od 1. januára 2023, bude povinná elektronizácia stravných lístkov. S prechodom z papierových straveniek na digitálne Karty DOXX vám radi pomôžeme už dnes. Legislatíva tiež mení maximálny horný limit poplatkovania našich služieb, ktorý sa od 1. marca 2021 znížil na strane zamestnávateľa z troch percent na dve percentá.

 

Stravné lístky naďalej zostávajú s výhodami ako doteraz, bez daní a odvodov, ako najjednoduchšia forma stravovania zamestnancov. Ich hodnotu môžete zvýšiť zo sociálneho fondu, pri finančnom príspevku táto možnosť zatiaľ nie je vyriešená.

Nominálne hodnoty stravných lístkov

Minimálna hodnota stravných lístkov (papierových aj elektronických) je od 1. júla 2019 na úrovni 3,83 € a maximálna (daňovo zvýhodnená) hodnota je 5,10 €. Stravné lístky s nižšími nominálmi od 0,40 € do 1 € sú vydávané ako nápojové poukážky na zabezpečenie pitného režimu. Odpočítateľnú položku daňového základu tvorí 55 % z nominálnej hodnoty gastrolístka.

Motivujte s vyššou hodnotou gastro lístkov

Nominálnu hodnotu si zamestnávateľ môže flexibilne meniť podľa potreby. Zvýšením hodnoty gastro lístkov je tiež možné motivovať zamestnancov výhodnejšie – s nižšími celkovými nákladmi ako pri zvýšení hrubej mzdy. V zmysle legislatívy totiž zamestnávateľ neplatí z príspevku na stravovanie odvody do poisťovní a zamestnanec je pri stravných lístkoch oslobodený od dane z príjmov a odvodov. Pre porovnanie využite našu kalkulačku výhod.

Zvýšte hodnotu pre stravné lístky 2021.

Papierové stravné lístky sú ceniny a majú svoje ochranné prvky

Pre zobrazenie popisu konkrétneho ochranného prvku stačí, ak prídete myškou nad ikonku „i“.
Kompletné podklady pre stravné lístky 2021 nájdete v tomto dokumente.

Akceptačné miesta

Tisíce miest, ktorých počet stále rastie

Vyhľadaj

Objednávajte s možnosťou online platby cez Zákaznícku zónu

Reklama na stravných lístkoch

Stravné lístky a benefitné darčekové poukážky slúžia aj ako efektívny nosič reklamy pre vašu spoločnosť. Denne si ju pozrie viac ako 160 000 našich zákazníkov. Garantujeme vám, že nikto túto reklamu nezahodí, čo je výhoda oproti iným reklamným nosičom. Umožňuje osloviť zamestnaných ľudí v produktívnom veku a živnostníkov v rámci jednotlivých krajov alebo v celej SR. Váš reklamný odkaz bude neustále na očiach – na prednej strane stravného lístka alebo darčekovej poukážky.

 

Ak potrebujete sprostredkovať klientom viac informácii, odporúčame umiestnenie vášho reklamného letáku či zľavového kupónu priamo do obálok s gastro lístkami personalizovaných na meno zamestnanca. Ponuku vám vieme segmentovať podľa jednotlivých krajov alebo na celé Slovensko.

 

 Reklama na stravných lístkoch – viac informácii a podmienky.

Vzory platných stravných lístkov, darčekových poukážok, Karty DOXX a označenie akceptačných miest

Dokumenty na stiahnutie

Zoznamy prevádzok
Emisie produktov
Formuláre
Dobrý program
Návody
Ekologické letáky
Certifikáty

0800 166 556
Objednávanie a infoservis
Call Now Button