fbpx
Online Chat 0800 166 556

Objednávanie
a Infoservis

Online Chat Online chat

Napíšte nám

Objednávanie Nákup

Rýchla objednávka

Legislatíva

Stravné lístky a elektronické stravné lístky, nárok na stravné

Nové opatrenie k vyššiemu stravnému od 1. júla 2019: Opatrenie 176/2019 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 19. júna 2019 o sumách stravného.

Zákonník práce – vybraná časť o stravovaní zamestnancov
Zákon o dani z príjmov – vybraná časť súvisiaca so stravovaním
Zákon o sociálnom fonde

Benefitné poukážky

Zákon o sociálnom fonde – vybraná časť

Rekreačné poukazy

Zákonník práce  – vybraná časť o rekreácii zamestnancov


0800 166 556
Objednávanie a infoservis
Call Now Button