fbpx

Legislatíva

Stravné lístky a elektronické stravné lístky, nárok na stravné

Parlamentom SR boli dňa 4. februára 2021 schválené v novele Zákonníka práce v oblasti gastro lístkov nasledovné zmeny:

  • Od 1. januára 2022 budú mať zamestnávatelia povinnosť dať zamestnancom na výber medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom.
  • Od 1. marca 2021 zamestnávateľ môže, ale ešte nemusí (prechodné obdobie), dať zamestnancom na výber, či chcú stravné lístky alebo finančný príspevok.
  • Zamestnanec svoj výber medzi gastro lístkami a príspevkom môže realizovať každých 12 mesiacov.
  • Od 1. januára 2023 bude povinná elektronizácia straveniek.
  • Od 1. marca 2021 sa horný limit poplatkovania na strane zamestnávateľa znižuje z 3 % na 2 %.

Stravné lístky naďalej zostávajú s výhodami ako doteraz, bez daní a odvodov, ako najjednoduchšia forma stravovania zamestnancov.

 

Opatrenie 281/2022 Z. z. 24. 7. 2022 – opatrenie k výške stravného od 1. septembra 2022
Opatrenie 116/2022 z.z. 7. 4. 2022 – opatrenie k výške stravného od 1. mája do 31. augusta 2022
Zákonník práce §152 –  stravovanie zamestnancov a nárok na stravné, časová verzia predpisu účinná od 01. 03. 2021 do 31. 12. 2021
Zákon o dani z príjmov – vybraná časť súvisiaca so stravovaním
Zákon o sociálnom fonde

Benefitné poukážky

Zákon o sociálnom fonde – vybraná časť

Rekreačné poukazy

Zákonník práce  – vybraná časť o rekreácii zamestnancov

00421415005278
Objednávanie a infoservis
Call Now Button