fbpx

Nepeňažný benefit pre zamestnancov

Od 1.1.2022 až 500 € bez daní a odvodov

Odmeňujte a motivujte svojich zamestnancov efektívnejšie. Vďaka zmene Zákona o dani z príjmovv §5 bod 7 o) platnej od 1. januára 2022 môžete svojim zamestnancom prispieť na benefit či zvýšenú hodnotu stravného až do výšky 500 €, ktoré sú oslobodené od daní a odvodov.

Uplatnenie odmeny

aktualita benefitky 300x300 - Nepeňažný benefit pre zamestnancov

Odmeňovať môžete bez ohľadu na dĺžku trvania pracovného pomeru a odmenu je možné uplatniť aj pre skrátené pracovné úväzky. Príspevok sa vzťahuje tiež pre dohodárov, spoločníkov či konateľov atď.

Stačí sa len rozhodnúť, či chcete zamestnancov podporiť stravovaním alebo im prispieť na relax či regeneráciu.

Riešenie prinášajú:

2 - Nepeňažný benefit pre zamestnancov

Porovnanie výhod

1 - Nepeňažný benefit pre zamestnancov

Možnosti vyplácania nepeňažného benefitu

3 - Nepeňažný benefit pre zamestnancov

Dôležité

  • Odporúčame nepeňažný benefit (odmenu) a spôsob jej vyplácania zadefinovať v internej smernici alebo v kolektívnej zmluve.
  • Príjmy oslobodené od dane je potrebné evidovať na mzdovom liste zamestnanca.
  • Ak bude nepeňažný benefit (odmena) vyplácaná denne vo forme Straveniek je potrebné vzhľadom na naplnenie legislatívy stravné rozdeliť na 2 samostatné lístky (2 nominálne hodnoty). Týmto spôsobom ostane zachované oslobodenie od dane a odvodov:
4 - Nepeňažný benefit pre zamestnancov

Presné podmienky, za ktorých možno považovať stravné lístky a benefitné poukážky za nepeňažné plnenie a je možné ich oslobodiť od daní a odvodov podľa § 5 ods. 7 písm. o) ZDP:

  • Zamestnávateľ si výdavky na poukážky neuplatní v daňových výdavkoch
  • Zamestnávateľ nebude na poukážky čerpať sociálny fond
  • Oslobodenie je limitované výškou ročne 500 € od všetkých zamestnávateľov
  • Nie sú uplatnené ako výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov zamestnanca

 

V prípade, že máte otázky alebo potrebujete pomoc, kontaktujte nás: telefonicky: 041/500 52 78, emailom: infoservis@fpoho.sk alebo na online chate na www.fpoho.sk

Podporte svojich zamestnancov stravovaním či príspevkom na relax a regeneráciu.

Dokumenty na stiahnutie

00421415005278
Objednávanie a infoservis
Call Now Button