Stravovacia karta DOXX

Stravovacia karta slúži ako moderná náhrada štandardných papierových stravných lístkov. Je to komfortná karta s bezkontaktnou technológiou a vysokými bezpečnostnými
parametrami, na ktorej sú nabité elektronické stravné lístky. Už žiadne manuálne spočítavanie.

null
Pohodlné online dobíjanie elektronických stravných lístkov
null
Bez transakčných poplatkov za prijaté platby
null
Rýchle a jednoduché platby
null
Automatický výkup platieb
null
Zjednodušené spočítavanie a minimálna administratíva
null
Bezplatný online účet na správu karty

Stravovacia karta DOXX prináša výhody pre každého

Konkurenčná výhoda - elektronickými stravnými lístkami platí čoraz viac hostí
Zníženie chybovosti pri manipulácii s hotovosťou a s ceninami (papierovými gastro lístkami)
Šetrenie času obsluhy pri uzávierkach - prepočítavanie platieb, súpisky straveniek
Akceptácia elektronických stravných lístkov po podpise zmluvy a bez nákladov
Akceptácia kariet je kompatibilná s väčšinou bankových POS terminálov
Bezplatné úvodné zaškolenie personálu
V prípade potreby bezplatné dodanie POS terminálu spoločnosti DOXX
Bez transakčných poplatkov (nie je to banková karta)
Rýchla platba nezdržuje hostí ani personál (výrazne rýchlejšie ako konkurenčné systémy)
Jednoduchá obsluha pre personál (nie sú potrebné medzikroky cez POS terminál)
Prehľad o realizovaných transakciách a ich objeme cez uzávierku
Bezplatná propagácia prevádzky v mapovom aj zoznamovom vyhľadávaní akceptačných miest na webe
Pohodlný online výkup - peniaze za elektronické stravenky prídu priamo na účet
Online výkup si môžete vybrať manuálny alebo automatický
Výrazné zníženie administratívneho zaťaženia
Online dobíjanie elektronickými stravnými lístkami cez Zákaznícku zónu
Bez zdĺhavej distribúcie zamestnanncom ako pri papierových lístkoch
Najrýchlejšia doba dodania personalizovaných kariet na trhu
Personalizovaná na meno zamestnanca
Rýchle a jednoduché objednanie kariet cez online Zákaznícku zónu
Jednoduchá hromadná aktivácia kariet pre všetkých zamestnancov pred prvým použitím
Platnosť stravovacej karty 3 roky
Možnosť využitia aj ako dochádzkovej karty
Možnosť dotlače loga zamestnávateľa priamo na stravovaciu kartu
Prevydanie stratenej/odcudzenej karty online žiadosťou cez Zákaznícku zónu
Elektronické stravné lístky k dispozícii na karte DOXX
Bezplatný online účet s informáciou o zostatku, s prehľadom transakcií, s možnosťou zmeny PIN a blokáciou na www.doxxlistky.sk
Bezkontaktné a kontaktné platby s možnosťou potvrdenia PINom
Presná platba za obed bez doplatku v hotovosti
Overenie zostatku na karte cez web, v aplikáciách Stravovacia karta v mobile a eDOXX alebo cez Infoservis
E-mailová notifikácia o pohyboch na stravovacej karte - teraz so SÚŤAŽOU
Možnosť nastavenia ľubovoľného PIN kódu
Možnosť prevodu časti zostatku medzi stravovacími kartami DOXX
Aktuálny zostatok na karte na každom bločku z POS terminálu
Možnosť vytvorenia ``virtuálneho dvojčaťa`` karty s mobilnou aplikáciou Stravovacia karta v mobile
Každý mesiac pribúdajú reštaurácie, prevádzky a obchody, kde zaplatíte stravovacou kartou
+ Výhody pre akceptujúcu prevádzku
Konkurenčná výhoda - elektronickými stravnými lístkami platí čoraz viac hostí
Zníženie chybovosti pri manipulácii s hotovosťou a s ceninami (papierovými gastro lístkami)
Šetrenie času obsluhy pri uzávierkach - prepočítavanie platieb, súpisky straveniek
Akceptácia elektronických stravných lístkov po podpise zmluvy a bez nákladov
Akceptácia kariet je kompatibilná s väčšinou bankových POS terminálov
Bezplatné úvodné zaškolenie personálu
V prípade potreby bezplatné dodanie POS terminálu spoločnosti DOXX
Bez transakčných poplatkov (nie je to banková karta)
Rýchla platba nezdržuje hostí ani personál (výrazne rýchlejšie ako konkurenčné systémy)
Jednoduchá obsluha pre personál (nie sú potrebné medzikroky cez POS terminál)
Prehľad o realizovaných transakciách a ich objeme cez uzávierku
Bezplatná propagácia prevádzky v mapovom aj zoznamovom vyhľadávaní akceptačných miest na webe
Pohodlný online výkup - peniaze za elektronické stravenky prídu priamo na účet
Online výkup si môžete vybrať manuálny alebo automatický
+ Výhody pre zamestnávateľa
Výrazné zníženie administratívneho zaťaženia
Online dobíjanie elektronickými stravnými lístkami cez Zákaznícku zónu
Bez zdĺhavej distribúcie zamestnanncom ako pri papierových lístkoch
Najrýchlejšia doba dodania personalizovaných kariet na trhu
Personalizovaná na meno zamestnanca
Rýchle a jednoduché objednanie kariet cez online Zákaznícku zónu
Jednoduchá hromadná aktivácia kariet pre všetkých zamestnancov pred prvým použitím
Platnosť stravovacej karty 3 roky
Možnosť využitia aj ako dochádzkovej karty
Možnosť dotlače loga zamestnávateľa priamo na stravovaciu kartu
Prevydanie stratenej/odcudzenej karty online žiadosťou cez Zákaznícku zónu
+ Výhody pre držiteľa karty
Elektronické stravné lístky k dispozícii na karte DOXX
Bezplatný online účet s informáciou o zostatku, s prehľadom transakcií, s možnosťou zmeny PIN a blokáciou na www.doxxlistky.sk
Bezkontaktné a kontaktné platby s možnosťou potvrdenia PINom
Presná platba za obed bez doplatku v hotovosti
Overenie zostatku na karte cez web, v aplikáciách Stravovacia karta v mobile a eDOXX alebo cez Infoservis
E-mailová notifikácia o pohyboch na stravovacej karte - teraz so SÚŤAŽOU
Možnosť nastavenia ľubovoľného PIN kódu
Možnosť prevodu časti zostatku medzi stravovacími kartami DOXX
Aktuálny zostatok na karte na každom bločku z POS terminálu
Možnosť vytvorenia ``virtuálneho dvojčaťa`` karty s mobilnou aplikáciou Stravovacia karta v mobile
Každý mesiac pribúdajú reštaurácie, prevádzky a obchody, kde zaplatíte stravovacou kartou

Online účet k stravovacej karte

Na pohodlné spravovanie stravovacej karty je k dispozícii bezplatný online účet priamo na www.doxxlistky.sk, s ktorým získate:

jednoduché prihlásenie číslom karty a PINom

informáciu o aktuálnom zostatku kreditu

prehľad realizovaných transakcií kartou

možnosť nastaviť si ľubovoľný PIN kód ku karte

možnosť blokácie karty v prípade jej straty alebo krádeže

nastavenie e-mailovej notifikácie o pohyboch na karte

možnosť vzájomne previesť časť zostatku medzi dvoma stravovacími kartami

aktivačný kód k aktivácii mobilnej aplikácie Stravovacia karta v mobile

Aktivujte si emaiovú notifikáciu a vyhrajte.

Zostatok na stravovacej karte

Majte s našimi šikovnými online riešeniami prehľad o zostatku e-stravných lístkov:

 v bezplatnom online účte na spravovanie stravovacej karty priamo na webe
v bezplatnej mobilnej aplikácii Stravovacia karta v mobile

Prečítajte si aj naše tipy, ako mať zostatok na prelome rokov 2018/2019 pod kontrolou.

Video návody k stravovacej karte

Minimálna hodnota elektronického stravného lístka (na stravovacej karte) je rovnako ako pri papierových stravných lístkoch 3,60 € a maximálna (pozn.: daňovo zvýhodnená) hodnota je 4,80 €. Odpočítateľnú položku daňového základu tvorí 55 % z nominálnej hodnoty stravného lístka.

Nominálne hodnoty stravných lístkov

Ochranné prvky stravovacej karty

Pre zobrazenie informácií o konkrétnom ochrannom prvku stačí, ak prídete myškou nad ikonku „i“.

• Karta zodpovedá štandardom ISO a spĺňa najvyššie požiadavky na bezpečnosť a ochranu držiteľa.

• Jedinečné sériové číslo je uvedené na prednej strane stravovacej karty.

• Prostredníctvom online účtu držiteľa karty alebo Infoservisu je možné kartu zablokovať v prípade jej straty alebo odcudzenia.

Objednávajte s možnosťou online platby cez zákaznícku zónu

telefonicky
0800 166 556
osobne
v pobočkách

Akceptačné miesta

Tisíce miest, ktorých počet stále rastie

Vyhľadaj

Vzory platných stravných lístkov, darčekových poukážok, stravovacej karty a označenie akceptačných miest

Dokumenty na stiahnutie

+ Zoznamy prevádzok
+ Emisie produktov
+ Formuláre
+ Súťaže
+ Návody
+ Ekologické letáky
+ Certifikáty