Online Chat 0800 166 556

Objednávanie
a Infoservis

Online Chat Online chat

Napíšte nám

Objednávanie Nákup

Rýchla objednávka

Športové poukazy

Športové poukazy predstavujú pre firmy a organizácie ďalší zaujímavý benefit, ktorým môžu motivovať zamestnancov. Tento dobrovoľný príspevok na športovú činnosť detí a mládeže je oslobodený od daní a odvodov. Pre zamestnanca aj zamestnávateľa je tak výhodnejším spôsobom odmeny ako priama finančná odmena.

Ako budú fungovať športové poukazy?

null
Bez odvodov a daní pre zamestnanca aj zamestnávateľa/živnostníka.
null
Nárok bude mať zamestnanec, ktorý vo firme odpracoval najmenej 2 roky.
null
Príspevok na športovú činnosť bude max. do výšky 500 €, z toho 55 % (275 €) prispieva zamestnávateľ a 45 % zamestnanec (225 €).
null
Príspevok zamestnávateľa je na báze dobrovoľnosti.
null
Dieťa je členom športovej organizácie najmenej pol roka pred žiadosťou o príspevok.
null
Príspevok na dieťa do 18 rokov, registrované v športovej organizácii v rámci Slovenska.

Príspevok je možné použiť výhradne na športovú činnosť dieťaťa pod vedením odborne spôsobilého športového odborníka pôsobiaceho u športovej organizácie zapísanej v registri právnických osôb v športe v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. Register právnických osôb v športe, kde je možné príspevok na športovú činnosť dieťaťa uplatniť, nájdete na Slovenskom športovom portáli. Pre účely navrhovaného zákona odporúčame dieťa registrovať v takej športovej organizácii, ktorá je evidovaná v predmetnom registri.

Od kedy budú platiť športové poukazy?

Športové poukazy ako nový zamestnanecký benefit | DOXX - Stravné lístky

Dokumenty na stiahnutie

Zoznamy prevádzok
Emisie produktov
Formuláre
Súťaže
Návody
Ekologické letáky
Certifikáty

0800 166 556
Objednávanie a infoservis
Call Now Button