Športové poukazy

Navrhované športové poukazy predstavujú pre firmy a organizácie ďalší zaujímavý benefit, ktorým môžu motivovať zamestnancov. Tento dobrovoľný príspevok na športovú činnosť detí a mládeže je oslobodený od daní a odvodov. Pre zamestnanca aj zamestnávateľa je tak výhodnejším spôsobom odmeny ako priama finančná odmena.

Ako by mali po schválení fungovať športové poukazy?

null
Bez odvodov a daní pre zamestnanca aj zamestnávateľa/živnostníka.
null
Nárok bude mať zamestnanec, ktorý vo firme odpracoval najmenej 2 roky.
null
Príspevok na športovú činnosť bude max. do výšky 500 €, z toho 55 % (275 €) prispieva zamestnávateľ a 45 % zamestnanec (225 €).
null
Príspevok zamestnávateľa je na báze dobrovoľnosti.
null
Dieťa je členom športovej organizácie najmenej pol roka pred žiadosťou o príspevok.
null
Príspevok na dieťa do 18 rokov, registrované v športovej organizácii v rámci Slovenska.

Príspevok je možné použiť výhradne na športovú činnosť dieťaťa pod vedením odborne spôsobilého športového odborníka pôsobiaceho u športovej organizácie zapísanej v registri právnických osôb v športe v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. Register právnických osôb v športe, kde je možné príspevok na športovú činnosť dieťaťa uplatniť, nájdete na Slovenskom športovom portáli. Pre účely navrhovaného zákona odporúčame dieťa registrovať v takej športovej organizácii, ktorá je evidovaná v predmetnom registri.

Od kedy by mali platiť športové poukazy?

Účinnosť zákona sa navrhuje na 1. januára 2020, samotný návrh zákona by sa mal prejednávať počas júnovej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Pre aktuálne informácie sledujte naše web aktuality.

Športové poukazy ako nový zamestnanecký benefit | DOXX - Stravné lístky

Dokumenty na stiahnutie

Zoznamy prevádzok
Emisie produktov
Formuláre
Súťaže
Návody
Ekologické letáky
Certifikáty